Bina Temellerine Su Ve  Rutubeti Koruma Amaçlı Drenaj Sistemleri

BINALARDA DRENAJ SISTEMLERI
Drenaj, temelde binayı yüzey ve yeraltı sularının yol açabileceği zararlardan korumak ve suyun basıncını düşürmek için yapılan ve bu yönüyle de yapılan su yalıtımına katkı sağlayan bir işlemdir. Yalıtm yapılan alanda kaçaklar oluşması halinde drenaj sızıntı sularını toplayıp binadan uzaklaştıracağı için binanın sudan korunmasına katkı sağlayacaktır. Drenaj dış ve iç drenaj olarak iki şekilde yapılır.

Dış drenaj işleminde, binanın temelinden 30-100 cm. Dıştan ve temel tabanından ortalama 30-50 cm. Derinlikte ve bağlantı yapılacak yağmursuyu kanalına suyun deşarjını sağlayacak bir eğimle beton büz, toprak künk vb. malzeme döşenerek işlem tamamlanır. Günümüzde suyu boşaltmak için daha ekonomik ve işçiliği daha kolay olması nedeniyle delikli plastik drenaj hortumlar kullanılmaktadır. Drenaj hortumunun etrafı iri çakıl taşları ile doldurularak suyun kolay ve hızlı bir şekilde hortum içerisine nüfuz etmesi sağlanır.